บริการโปรโมทโปรไฟล์

การติดต่อลูกค้าด้วยการโปรโมทโปรไฟล์ เป็นการให้เว็บไซต์โปรโมทโปรไฟล์ให้คุณครู โดยคุณครูจะถูกคิดค่าธรรมเนียมเมื่อได้รับการติดต่อจากลูกค้าที่สนใจวิชาที่คุณสอนค่ะ

การคิดค่าธรรมเนียมการโปรโมทโปรไฟล์

คุณครูจะถูกคิดค่าธรรมเนียมเมื่อได้รับข้อความจากลูกค้าที่สนใจติดต่อคุณครู

ราคาค่าธรรมเนียมจะเริ่มตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป (เป็นราคาต่อลูกค้า 1 คน) และคุณสามารถตั้งราคาที่ต้องการโปรโมทได้ด้วยตนเอง ราคาค่าโปรโมทโปรไฟล์ที่สูงกว่า จะได้อยู่ตำแหน่งที่สูงกว่า มีโอกาสแสดงให้ลูกค้าเห็นได้มากกว่า และบ่อยกว่าค่ะ

โดยค่าเริ่มต้น โปรไฟล์ทุกโปรไฟล์ที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชี จะถูกโปรโมทเพื่อให้ได้รับการติดต่อจากลูกค้าที่สนใจ ยกเว้นผู้ใช้งานไม่มียอดเงินคงเหลือในบัญชี หรือกดหยุดโปรโมทโปรไฟล์ค่ะ

แก้ไขการตั้งค่าโปรโมทโปรไฟล์

เปลี่ยนราคาโปรโมทโปรไฟล์

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงราคาโปรไฟล์ของคุณให้สูงขึ้นหรือต่ำลงก็ได้ การตั้งราคาโปรโมทโปรไฟล์ให้สูงขึ้น จะทำให้โปรไฟล์ของคุณถูกแสดงแก่ลูกค้าก่อนหน้าโปรไฟล์อื่นๆ กดที่ลิ้งค์ต่อไปนี้เพื่อดูวิธีเปลี่ยนราคาโปรโมทโปรไฟล์

ดูวิธีเปลี่ยนราคาโปรโมทโปรไฟล์

หยุดโปรโมทโปรไฟล์

กรณีที่คุณไม่ต้องการรับข้อมูลการติดต่อจากลูกค้าผ่านทางหน้าโปรไฟล์ หรือไม่ต้องการให้เราโปรโมทโปรไฟล์ให้ โปรดกดที่ลิ้งค์ต่อไปนี้เพื่อดูวิธีหยุดการโปรโมทโปรไฟล์

ดูวิธีหยุดโปรโมทโปรไฟล์

โปรดพึงระลึกว่า เมื่อระยะเวลาหยุดโปรโมทโปรไฟล์ของคุณสิ้นสุดแล้ว โปรไฟล์ของคุณจะถูกโปรโมทอีกครั้ง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนการโปรโมทโปรไฟล์จากทางเว็บไซต์เมื่อระยะเวลาหยุดโปรโมทของคุณสิ้นสุดลง