วิธีติดต่อลูกค้า

บนเว็บไซต์ BestKru คุณสามารถติดต่อลูกค้าที่สนใจเรียนพิเศษได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. การติดต่อลูกค้าที่ส่งแบบฟอร์มเข้ามา

แบบฟอร์มเหล่านี้จะเป็นแบบฟอร์มของผู้ที่สนใจเรียนพิเศษค่ะ ผู้กรอกแบบฟอร์มกรอกแบบฟอร์มเพื่อค้นหาครูสอนพิเศษในวิชาต่างๆที่สนใจเท่านั้น ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน หรือตกลงเรียนแล้วแต่อย่างใด

คุณครูสามารถติดต่อผู้สนใจเรียนพิเศษที่สนใจเรียนวิชาที่คุณครูสอนได้ แนะนำให้เลือกติดต่อลูกค้าที่คุณครูพิจารณาแล้วว่าน่าจะสนใจเรียนวิชาและครอสที่คุณครูสอน (พิจารณาโดยใช้ข้อมูลบนแบบฟอร์มนะคะ)

ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนหรือไม่ก็ได้ และคุณครูสามารถกำหนดครอส ราคา และเงื่อนไขต่างๆได้เอง การชำระค่าเรียนเมื่อลูกค้าตกลงเรียน ก็จะเป็นการชำระให้คุณครูโดยตรงเต็มจำนวนตามที่คุณครูตกลงกับลูกค้า

2. การติดต่อลูกค้าด้วยการโปรโมทโปรไฟล์

เป็นการให้เว็บไซต์โปรโมทโปรไฟล์ให้คุณครู โดยคุณครูจะถูกคิดค่าธรรมเนียมเมื่อได้รับเบอร์โทรของลูกค้าที่สนใจวิชาที่คุณสอน

ราคาค่าธรรมเนียมจะเริ่มตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป (เป็นราคาต่อลูกค้า 1 คน) และคุณสามารถตั้งราคาที่ต้องการโปรโมทได้ด้วยตนเอง ราคาค่าโปรโมทโปรไฟล์ที่สูงกว่า จะได้อยู่ตำแหน่งที่สูงกว่า มีโอกาสแสดงให้ลูกค้าเห็นได้มากกว่า และบ่อยกว่าค่ะ

โดยค่าเริ่มต้น โปรไฟล์ทุกโปรไฟล์ที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชี จะถูกโปรโมทเพื่อให้ได้รับการติดต่อจากลูกค้าที่สนใจ ยกเว้นผู้ใช้งานไม่มียอดเงินคงเหลือในบัญชี หรือกดหยุดโปรโมทโปรไฟล์ค่ะ