วิธีเปลี่ยนราคาโปรโมทโปรไฟล์

คุณสามารถตั้งราคาโปรโมทโปรไฟล์ตามที่คุณต้องการและเห็นสมควรได้ โดยโปรไฟล์ที่โปรโมทด้วยราคาที่สูงกว่า จะถูกแสดงให้ลูกค้าเห็นก่อนโปรโมทที่โปรไฟล์ที่โปรโมทด้วยราคาต่ำกว่า หรือไม่ได้ถูกโปรโมทเลย

วิธีเปลี่ยนราคาโปรโมทโปรไฟล์

  1. ที่แถบเมนูซ้ายมือ ให้กด "ตั้งค่าการโปรโมท"
  2. เลื่อนไปที่กรอบสีฟ้า
  3. กดเลือกราคาที่ต้องการ
  4. กดปุ่ม "บันทึก"