ไม่ได้ยินภาพหรือเสียงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (Safari)

บทความนี้สำหรับผู้ใช้งานบราวเซอร์ Safari เท่านั้น หากคุณใช้บราวเซอร์ Chrome โปรดกดที่นี่ ฉันใช้บราวเซอร์ Chrome

หากคุณกดเข้าห้องเรียนเสมือนจริงบน BestKru Connect แล้ว แต่คุณไม่ได้กด "อนุญาต" หรือ "Allow" เมื่อเว็บไซต์ขอใช้งานกล้องและไมโครโฟน ผู้ใช้งานคนอื่นๆจะไม่สามารถมองเห็น หรือได้ยินเสียงของคุณ คุณควรดำเนินการแก้ไขดังต่อไปนี้

1. กดที่ "Safari" ที่อยู่มุมบนซ้ายมือสุดของหน้าจอ จากนั้นกด "ตั้งค่าสำหรับบราวเซอร์นี้..."

2. เลื่อนเม้าส์ไปที่คำว่า "กล้อง" และกดที่คำว่า "ถาม" เพื่อเปลี่ยนเป็นคำว่า "อนุญาต" เหมือนในรูปตัวอย่างด้านล่าง จากนั้นเลื่อนเม้าส์ไปที่คำว่า "ไมโครโฟน" และเปลี่ยนการตั้งค่าเป็น "อนุญาต" เช่นกัน

3. หลังจากทำเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นอนุญาตแล้ว ด้านหลังคำว่า "กล้อง" และ "ไมโครโฟน" จะต้องแสดงคำว่า "อนุญาต" หรือ "Allow" ตามรูปด้านล่างนี้

4. กดรีเฟรชหน้าจอ