การให้บริการของ BestKru

เว็บไซต์ BestKru เป็น Online Marketplace ที่ผู้สอนพิเศษ สามารถเสนอบริการของตนเองบน platform ได้ ส่งผลให้การทำงานบนเว็บไซต์ BestKru ไม่ได้เป็นการรับงานสอนพิเศษแบบเว็บไซต์นายหน้าติวเตอร์

ลูกค้าที่สนใจเรียนพิเศษ ไม่ได้ตกลงเรียนพิเศษแล้ว หเรือมีการจ่ายเงินใดๆแล้วให้แก่เว็บไซต์ และมีสิทธิ์เลือกที่จะเรียนหรือไม่เรียนกับคุณครูที่ติดต่อไปก็ได้ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า

คุณครูผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์จะมีค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้บริการใดบนเว็บไซต์ในการติดต่อลูกค้า

การให้บริการของเว็บไซต์

สำหรับลูกค้า

ลูกค้าสามารถค้นหาครูสอนพิเศษที่ต้องการจากหน้าค้นหาครูสอนพิเศษ และแลกข้อมูลการติดต่อกับครูสอนพิเศษได้บนหน้าโปรไฟล์สอนพิเศษของพวกเขา นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อประกาศหาครูสอนพิเศษวิชาที่ต้องการ และรอการติดต่อกลับจากครูสอนพิเศษที่สนใจประกาศดังกล่าวได้อีกด้วย

สำหรับครูสอนพิเศษ

เว็บไซต์มีการคิดค่าธรรมเนียมการใช้งานเว็บไซต์จากผู้ใช้งานที่เป็นครูสอนพิเศษ โดยผู้ใช้งานเว็บไซต์จะต้องเติมเงินเข้าบัญชีผู้ใช้งานของตัวเองก่อนเพื่อนำไปใช้ในการหักค่าธรรมเนียมต่อไป

บริการสำหรับครูสอนพิเศษบนเว็บไซต์มีดังนี้

1. ติดต่อลูกค้าที่ลงประกาศ

ครูสอนพิเศษที่ต้องการติดต่อลูกค้าที่กรอกแบบฟอร์มเพื่อลงประกาศหาครูสอนพิเศษจะต้องกดเปิดดูเบอร์โทรของลูกค้าที่อยู่บนแบบฟอร์ม ( กดที่นี่เพื่อดูแบบฟอร์มทั้งหมด) และโทรติดต่อลูกค้าด้วยตัวเอง

2. การโปรโมทโปรไฟล์

การโปรโมทโปรไฟล์ คือ การแสดงโปรไฟล์ของคุณให้ลูกค้าเห็นบนเว็บไซต์ของเราเพื่อให้ลูกค้าสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อกับคุณบนหน้าโปรไฟล์ได้ คุณสามารถเลือกโปรโมทโปรไฟล์ด้วยราคาที่คุณต้องการ โดยโปรไฟล์ที่โปรโมทด้วยราคาที่สูงกว่า จะถูกแสดงก่อนโปรไฟล์ที่โปรโมทด้วยราคาที่ต่ำกว่า

เมื่อโปรโมทโปรไฟล์แล้ว คุณจะถูกคิดค่าธรรมเนียมตามจำนวนลูกค้าที่แลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อกับคุณบนหน้าโปรไฟล์สอนพิเศษของคุณ หากคุณครูโปรโมทโปรไฟล์แล้ว แต่ไม่มีลูกค้าแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อกับคุณ คุณก็จะไม่ถูกคิดค่าธรรมเนียมใดๆ