ฉันขอเงินคืนเมื่อติดต่อลูกค้าไม่ได้ได้ไหม?

เนื่องจากการให้บริการหลักของเราคือการให้เบอร์โทร และ/หรือข้อมูลการติดต่ออื่นๆของผู้สนใจเรียนพิเศษ และเราคิดค่าบริการสำหรับการหาลูกค้าสนใจเรียนพิเศษและเบอร์โทรของพวกเขามาให้คุณเท่านั้น ดังนั้นเมื่อคุณได้เบอร์ของผู้สนใจเรียนพิเศษไปแล้ว จึงมีค่าธรรมเนียมเป็นค่าบริการของเรา

เบอร์โทรลูกค้า

การให้บริการของเว็บไซต์คือ การให้เบอร์โทรของผู้สนใจเรียนพิเศษแก่คุณครูสอนพิเศษ เราจึงมีการตรวจสอบทุกครั้งว่าเบอร์โทรเหล่านั้นเป็นเบอร์ของผู้ที่กรอกแบบฟอร์มจริง และสามารถติดต่อได้แน่นอน

คุณสามารถดูการตรวจสอบเบอร์โทรของลูกค้าได้ที่นี่ BestKru ตรวจสอบเบอร์โทรของลูกค้าอย่างไร?

ข้อมูลการติดต่ออื่นๆ

ข้อมูลการติดต่ออื่นๆของลูกค้า อาทิ ไลน์ไอดี, เฟสบุ๊ค, อีเมล, หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆ เป็นสิ่งที่เราแนะนำให้ลูกค้าใส่เพิ่มเติมหากพวกเขาต้องการ แต่เราไม่ได้บังคับว่าลูกค้าจำเป็นต้องใส่ข้อมูลเหล่านี้ และเราจะไม่มีการตรวจสอบข้อมูลการติดต่อเหล่านี้ ดังนั้นหากคุณพยายามติดต่อลูกค้าทางช่องทางการติดต่ออื่นๆที่ลูกค้าให้ไว้ แต่ไม่สามารถติดต่อได้ เราแนะนำให้คุณติดต่อพวกเขาผ่านทางเบอร์โทรที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของพวกเขา

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ BestKru ต้องการคงไว้ซึ่งค่าธรรมเนียมที่เราคิดในปัจจุบัน เราจึงพยายามตรวจสอบข้อมูลการติดต่อที่สำคัญที่สุด ซึ่งก็คือ เบอร์โทร ของลูกค้าเท่านั้น การตรวจสอบข้อมูลการติดต่ออื่นๆบนแบบฟอร์มด้วย จะส่งผลให้ค่าธรรมเนียมมีราคาสูงขึ้น และไม่ได้การันตีแน่นอนว่าลูกค้าจะตกลงเรียนกับคุณ เราจึงตรวจสอบแค่เบอร์โทรเท่านั้นอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนี้

เนื่องมาจากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมด เราไม่มีนโยบายคืนเงินค่าธรรมเนียมสำหรับข้อมูลการติดต่อที่คุณกดรับไปแล้ว