การตรวจสอบเบอร์โทรลูกค้า

คุณสามารถแน่ใจได้ว่าเบอร์โทรที่คุณได้รับจากข้อความ หรือเบอร์โทรที่ปรากฏบนแบบฟอร์มนั้นเป็นเบอร์โทรที่ถูกต้องของผู้กรอกแบบฟอร์มแน่นอน เนื่องจากเรามีวิธีการตรวจสอบเบอร์โทรของผู้ส่งข้อความหรือกรอกเบอร์โทรดังต่อไปนี้

เว็บไซต์ตรวจสอบเบอร์โทรลูกค้าอย่างไร?

หลังจากที่ลูกค้ากรอกเบอร์โทรแล้ว ระบบจะส่งรหัส OTP ให้ทางเบอร์โทรที่พวกเขาระบุ ลูกค้าจำเป็นต้องนำรหัส OTP ที่ได้ทาง SMS กลับมากรอกยืนยันตัวตนผู้ใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนด โดยระบบจะตรวจสอบว่ารหัส OTP ที่พวกเขานำกรอก ตรงกับรหัสที่ส่งให้เบอร์โทรนั้นๆทาง SMS หรือไม่ หากรหัส OTP ที่พวกเขากรอกมีความถูกต้อง แบบฟอร์มจะถูกส่งเข้าระบบ และข้อความจะถูกส่งให้คุณครูเจ้าของโปรไฟล์

ลูกค้าพิมพ์เบอร์โทรที่ไม่มีอยู่จริง?

หากลูกค้าพิมพ์เบอร์โทรที่ไม่มีอยู่จริง ระบบจะไม่สามารถส่ง OTP ได้ และแบบฟอร์ม หรือข้อความนั้นจะถูกลบออกจากระบบ

ลูกค้าพิมพ์เบอร์โทรของผู้อื่น?

หากลูกค้าพิมพ์เบอร์โทรมั่ว หรือพิมพ์เบอร์โทรของผู้อื่น ระบบจะส่งรหัส OTP เป็น SMS ไปทางเบอร์โทรนั้น นั่นหมายความว่าลูกค้าผู้กรอกแบบฟอร์มจะไม่ได้รับรหัส OTP เพื่อกรอกยืนยันเบอร์โทรตามเวลาที่กำหนด และแบบฟอร์มหรือข้อความที่ลูกค้าพิมพ์จะไม่ถูกส่งเข้าระบบ แต่จะถูกลบออกจากระบบทันที

ดังนั้นคุณสามารถแน่ใจได้ว่า เบอร์โทรที่ผู้กรอกแบบฟอร์มระบุบนแบบฟอร์ม หรือข้อความ เป็นเบอร์โทรที่พวกเขาถือครองอยู่ในขณะที่กรอกแบบฟอร์มอย่างแน่นอน