วิธีคัดกรองลูกค้า

การคัดกรองลูกค้าจะช่วยให้เว็บไซต์แสดงโปรไฟล์ของคุณต่อลูกค้าที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณมากยิ่งขึ้น การคัดกรองนี้จะได้ผลดีที่สุดเมื่อคุณตั้งค่าคัดกรองลูกค้า และลูกค้ากดตอบคำถามบนเว็บไซต์เพื่อคัดกรองคุณครูที่พวกเขาต้องการค้นหา

วิธีคัดกรองลูกค้า

1. ที่ด้านซ้ายมือของหน้าจอ ให้กดปุ่ม "คัดกรองนักเรียน"

2. ในตัวเลือก "วิชา" ด้านบนสุด ให้กดเลือกวิชาที่ต้องการคัดกรองลูกค้า

3. กดทำเครื่องหมายในช่องที่ต้องการ และเว้นว่างในช่องที่ไม่ต้องการ

4. กดปุ่ม "บันทึก" ด้านล่าง