วิธีจัดรูปแบบข้อความในโปรไฟล์ของคุณ

การใส่ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับวิชาที่คุณสอนลงบนโปรไฟล์อย่างเพียงพอเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากจะช่วยให้ลูกค้าทำความเข้าใจวิชาและรายละเอียดอื่นๆที่จำเป็นต้องทราบ ก่อนตัดสินใจแลกเปลี่ยนเบอร์โทรกับคุณ ทำให้คุณได้แลกเปลี่ยนเบอร์โทรกับลูกค้าที่สนใจครอสที่คุณเสนอโดยเฉพาะมากยิ่งขึ้น

การระบุข้อความจำนวนมาก จะทำให้โปรไฟล์ของคุณอ่านยากมากขึ้น คุณควรจัดรูปแบบข้อความในโปรไฟล์ของคุณเพื่อให้แบ่งข้อความบนโปรไฟล์เป็นสัดส่วน และอ่านง่ายมากขึ้น

การจัดรูปแบบที่คุณสามารถทำได้ขณะนี้มี 2 แบบ คือ

  1. การจัดย่อหน้า — คือการแบ่งข้อความยาวๆ ออกเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มคือแต่ละย่อหน้า ทำให้ข้อความของคุณดูเป็นสัดส่วน อ่านง่ายมากขึ้น
  2. การจัด "หัวข้อ" หรือ headings — หัวข้อคือสิ่งที่แสดงก่อนในแต่ละย่อหน้า หัวข้อจะเป็นตัวกำหนดว่าในแต่ละย่อหน้านั้นคุณกำลังจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไร ทำให้ลูกค้าหาข้อมูลทื่ต้องการบนหน้าโปรไฟล์ของคุณได้ง่ายขึ้น หัวข้อจะมีขนาดใหญ่และหนากว่าข้อความอื่นๆ ทำให้ลูกค้าสังเกตเห็นข้อความที่เป็นหัวข้อได้อย่างชัดเจน

วิธีการเพิ่มหัวข้อและย่อหน้ามีดังนี้

  1. กดเครื่องหมาย # ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดแรก
  2. กดเว้นวรรค หรือ spacebar
  3. กดพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการตั้งเป็นหัวข้อ
  4. เสร็จแล้วให้กด enter หรือ return ไปบรรทัดถัดไป เพื่อพิมพ์ย่อหน้าสำหรับหัวข้อนั้น
  5. หนึ่งหัวข้อ สามารถมีมากกว่า 1 ย่อหน้าได้ โดยคุณจำเป็นต้องเว้นบรรทัดหนึ่งบรรทัด สำหรับย่อหน้าที่ 2 ที่อยู่ในหัวข้อเดียวกับย่อหน้าแรก

สิ่งสำคัญที่คุณต้องพึงระลึกเมื่อคุณตั้งบรรทัดใดๆเป็น "หัวข้อ"

  1. คุณไม่สามารถตั้งหัวข้อสำหรับย่อหน้าแรกได้ เพราะย่อหน้าแรกเป็นย่อหน้าสำหรับแนะนำตัว และเป็นส่วนที่เว็บไซต์จะแสดงให้ลูกค้าเห็นเมื่อโปรไฟล์ของคุณถูกแสดงร่วมกับคุณครูท่านอื่นในหน้าค้นหาครูสอนพิเศษ
  2. คุณไม่สามารถตั้งหัวข้อให้เป็นบรรทัดสุดในหน้าโปรไฟล์ได้ เพราะหัวข้อจะต้องตามด้วยย่อหน้ารายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อนั้นเสมอ

ด้านล่างเป็นตัวอย่างการจัดรูปแบบข้อความในโปรไฟล์

เมื่อคุณพิมพ์ข้อความที่ต้องการพร้อมจัดรูปแบบเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม "อัพเดทโปรไฟล์"

เมื่อคุณเปิดลิ้งค์โปรไฟล์ของคุณ ข้อความของคุณจะถูกจัดรูปแบบตามตัวอย่างด้านล่างนี้