วิธีแจ้งการโอนเงินด้วยการส่งหลักฐานการโอนเงิน

หลักฐานการโอนเงิน เช่น ไฟล์รูปภาพที่คุณได้จากแอพพลิเคชั่นของธนาคารเมื่อคุณโอนเงินเรียบร้อยแล้ว, รูปภาพสลิปที่คุณได้จากเครื่อง ATM/CDM, รูปภาพใบเสร็จฝากเงินเมื่อคุณฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร เป็นต้น

เมื่อคุณโอนเงินเพื่อเติมเงินเข้าบัญชีผู้ใช้งาน BestKru คุณจำเป็นต้องแจ้งการโอนเงินโดยการส่งหลักฐานการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ โปรดดำเนินการต่อไปนี้เพื่อส่งหลักฐานการโอนเงิน

  1. กดที่ลิ้งค์ต่อไปนี้เพื่อส่งหลักฐานการโอนเงิน "ส่งหลักฐานการโอนเงิน"
  2. เลื่อนไปที่ข้อ "2. อัพโหลดหลักฐานการโอนเงิน" ในหน้าดังกล่าว
  3. กดปุ่ม choose file
  4. กดปุ่ม "ส่งรูปภาพ"

พนักงานจะตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินของคุณ จากนั้นจึงจะนำเงินเข้าบัญชีผู้ใช้งานให้แก่คุณภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่คุณส่งหลักฐานการโอนเงิน และพนักงานจะส่งอีเมลแจ้งคุณเมื่อนำเงินเข้าบัญชีผู้ใช้งานให้คุณเรียบร้อยแล้ว