วิธีแจ้งการโอนเงินเมื่อไม่มีหลักฐานการโอนเงิน

หลักฐานการโอนเงิน เช่น ไฟล์รูปภาพที่คุณได้จากแอพพลิเคชั่นของธนาคารเมื่อคุณโอนเงินเรียบร้อยแล้ว, รูปภาพสลิปที่คุณได้จากเครื่อง ATM/CDM, รูปภาพใบเสร็จฝากเงินเมื่อคุณฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร เป็นต้น

หากคุณเติมเงินเข้าบัญชีผู้ใช้งาน แต่ไม่มีหลักฐานการโอนเงิน โปรดดำเนินการต่อไปนี้

  1. เขียนอีเมลให้เจ้าหน้าที่ โดยใช้อีเมลที่คุณลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานเท่านั้น
  2. ระบุหัวข้ออีเมล "เติมเงินเข้าบัญชี BestKru" ในช่องหัวข้อ
  3. ระบุเนื้อหาต่อไปนี้อย่างละเอียด
  • วันและเวลาที่แน่นอนที่คุณโอนเงิน (สำคัญมาก)
  • ชื่อและเลขที่ธนาคารที่คุณโอนเงินเข้ามา
  • ชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี และชื่อบัญชีที่คุณใช้โอนเงินเข้ามา
  • วิธีที่คุณโอน: โอนเงินออนไลน์, ATM, CDM, ฝากเงินเข้าธนาคาร เป็นต้น
  • หากคุณโอนเงินผ่าน ATM/CDM/ฝากเงินเข้าธนาคาร โปรดระบุสถานที่ของเครื่องหรือสาขาของธนาคารที่ฝากเงินเข้ามาด้วย

ยิ่งคุณให้ข้อมูลมาก เราก็จะสามารถหาการโอนเงินของคุณได้เร็วขึ้น โปรดพึงระลึกว่าในบางสถานการณ์ การดำเนินการอาจใช้เวลาตั้งแต่ 2 วันขึ้นไปในการตรวจสอบการโอนเงินของคุณ