ฉันอยากหยุดโปรโมทถาวร

เป้าหมายในการทำงานของเว็บไซต์ คือ การให้ช่วยให้คุณได้รับการติดต่อจากลูกค้าที่สนใจคลาสของคุณ โดยการโปรโมทโปรไฟล์ของคุณให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์เห็น

หากคุณไม่สะดวกรับการติดต่อจากลูกค้า หรือตารางสอนของคุณเต็มแล้ว คุณสามารถกดหยุดการโปรโมทโปรไฟล์ได้ตามวิธีการดังต่อไปนี้

กดที่นี่เพื่อดูการหยุดโปรโมทโปรไฟล์

ระยะการหยุดโปรโมทโปรไฟล์สูงสุด 30 วัน หากครบระยะเวลา 30 วันแล้ว เว็บไซต์จะส่งอีเมลแจ้งเตือนคุณ หากคุณยังต้องการหยุดโปรโมทโปรไฟล์อยู่ คุณสามารถกดหยุดโปรโมทโปรไฟล์อีกกี่ครั้งก็ได้ตามที่คุณต้องการ

โปรดทำความเข้าใจว่า ไม่มีการกดหยุดการโปรโมทโปรไฟล์ถาวรบนเว็บไซต์ คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนเมื่อระยะหยุดโปรโมทโปรไฟล์สิ้นสุดลง