กรอกรหัส CVV/CVC หรือรหัสหลังบัตรผิด

รหัส CVV/CVC หรือ รหัสความปลอดภัยหลังบัตร เป็นรหัสที่ถูกพิมพ์อยู่ด้านหลังบัตรเครดิต/เดบิตซึ่งเป็นบัตรของบริษัทผู้ให้บริการชำระเงินออนไลน์ เช่น VISA, MasterCard เป็นต้น

ธนาคารผู้ออกบัตรจะเป็นผู้ออกบัตรเครดิต/เดบิตให้คุณ โดยใช้บริการชำระเงินของบริษัท VISA, MasterCard และรหัสหลังบัตรนี้เป็นรหัสสำคัญ และถูกใช้ในทำนองเดียวกับรหัสผ่านในการชำระเงินออนไลน์บนเว็บไซต์ต่างๆ ดังนั้นทุกครั้งที่คุณชำระเงินออนไลน์บนเว็บไซต์ใดๆก็ตาม คุณต้องกรอกรหัสหลังบัตรนี้เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของบัตรที่คุณใช้ชำระเงิน

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณใส่รหัสผิด?

เมื่อคุณตกลงชำระค่าสินค้าหรือบริการออนไลน์และใส่รหัสหลังบัตรเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าคุณจะกรอกรหัสผิดหรือถูกก็ตาม ธนาคารผู้ออกบัตรจะดำเนินการกันเงินจำนวนที่คุณระบุว่าต้องการชำระให้ร้านค้านั้นๆในบัญชีของคุณทันที คุณอาจได้รับข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารว่ามีการชำระเงินหรือกำลังดำเนินการชำระเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวทันทีที่มีการกันเงินในบัญชีของคุณ

เงินที่ธนาคารผู้ออกบัตรกันไว้ในบัญชีของคุณจะยังไม่ถูกส่งให้ร้านค้า แต่ยังอยู่กับธนาคารที่กันเงินจำนวนนั้นไว้ และระบบของธนาคารจะตรวจสอบความถูกต้องของรหัส cvv ที่คุณกรอกเป็นขั้นตอนต่อไป

หากรหัสที่คุณกรอกไม่ถูกต้อง ธนาคารจะยกเลิกการดำเนินการชำระเงิน และไม่ส่งเงินจำนวนนั้นให้ร้านค้า แต่จะดำเนินการยกเลิกการกันเงินในบัญชีของคุณ บางธนาคารอาจยกเลิกการกันเงินในบัญชีของคุณทันทีและแจ้งคุณว่าการชำระเงินไม่สำเร็จ ในขณะที่บางธนาคารจะขึ้นสถานะดำเนินการชำระเงินให้แก่ร้านค้าไว้ และยกเลิกการกันเงินในบัญชีของคุณภายในระยะเวลาเร็วสุดหนึ่งสัปดาห์ โดยคุณจะสามารถเห็นยอดเงินที่ธนาคารกันไว้ หลังจากธนาคารยกเลิกการกันเงินของคุณแล้ว

สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงเมื่อคุณชำระเงินผ่านบัตร VISA/MasterCard คือ เงินของคุณจะมีความปลอดภัย และไม่ถูกส่งให้ร้านค้าในทันที จนกว่าระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของรหัสความปลอดภัยหลังบัตร และคุณจะได้รับเงินคืนในบัญชีของคุณอย่างแน่นอนกรณีคุณกรอกรหัสผิด