วิธีเปลี่ยนอีเมลผู้ใช้งาน

หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลผู้ใช้งาน โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. เขียนอีเมลใหม่โดยใช้อีเมลเดิมที่คุณใช้ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน BestKru
  2. ระบุที่อยู่อีเมลผู้รับเป็น info@bestkru.com
  3. ระบุหัวข้อ "ต้องการเปลี่ยนอีเมล" ในช่อง "หัวข้อ"
  4. ระบุเนื้อหาอีเมลเป็นที่อยู่อีเมลอันใหม่ที่คุณต้องการใช้
  5. แนบหลักฐานรูปภาพบัตรประจำตัวประชาชนที่ตรงกับบัตรที่คุณใช้ยืนยันตัวบุคคลกับเว็บไซต์

ตัวอย่างการเขียนอีเมลเพื่อขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่อีเมล

หากไม่เคยยืนยันตัวบุคคล โปรดกดที่ลิ้งค์ต่อไปนี้เพื่อดำเนินการ

ยืนยันตัวบุคคลเจ้าของโปรไฟล์

เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลให้คุณภายใน 3 วันหลังจากได้รับอีเมลจากคุณ